Akce katedry

Katedra matematiky se podílí na pořádání mezinárodních vědeckých konferencí. Kromě toho se na katedře konají přednášky významných mezinárodních vědeckých kapacit o jejich nejnovějších výsledcích. 

Akce katedry se však neomezují pouze vědeckým směrem. Mezi velmi úspěšné akce patří například výjezdní zasedání katedry.

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.