Výuka

Katedra matematiky zajišťuje výuku povinných matematických předmětů ve studijních programech na FEL ČVUT. Kurzy pokrývají základní partie matematické analýzy, integrálních transformací, lineární algebry, abstraktní algebry, teorii algoritmů, diskrétní matematiky, logiky a grafů, optimalizace a teorie her, numerické matematiky a pravděpodobnosti a statistiky. Studenti tak získávají důležité matematické znalosti, které jsou potřebné pro zvládnutí jejich odborné specializace. Kromě povinných předmětů, nabízí katedra také volitelné předměty (teorie informace a kódování, funkcionální analýza, parciální diferenciální rovnice, apod.).

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.