Výuka - předmět Algebra pro výpočetní techniku

Harmonogram:

Výukové týdny: 15.2. - 14.5.2010

Týdenní osnova:

 1. Množiny s jednou binární operací. Grupy, Euler-Fermatova věta. Čínská věta o zbytcích a její použití.
 2. Podgrupy. Řád prvku v konečné grupě.
 3. Cyklické grupy a jejich vlastnosti. Řešení rovnic v cyklické grupě.
 4. Okruhy a tělesa zbytkových tříd, aplikace.
 5. Polynomy nad konečnými tělesy Zp, ireducibilní polynomy.
 6. Eukleidův algoritmus pro polynomy nad Zp, okruhy polynomů.
 7. Lineární a cyklické kódy.
 8. Tělesa polynomů GF(p^n).
 9. Charakteristika tělesa, primitivní prvek, aplikace konečných těles.
 10. Svazy a uspořádání.
 11. Distributivní svazy.
 12. Homomorfismy struktur popsaných operacemi a relacemi.
 13. Rovnosti a volné objekty.

Literatura:

Stručný obsah přednášek

Zkoušky - Organizace zkoušek.