Výuka - předmět Diskrétní matematika a logika pro KM

Harmonogram:

Výukové týdny: 20.9. - 23.12.2009

Týdenní osnova:

 1. Formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení, tautologická ekvivalence, CNF a DNF, sémantický důsledek.
 2. Rezoluční metoda ve výrokové logice.
 3. Predikátová logika, interpretace predikátové logiky.
 4. Tautologická ekvivalence, splnitelná množina sentencí, sémantický důsledek.
 5. Rezoluční metoda v predikátové logice
 6. Grafy orientované a neorientované, základní pojmy. Souvislost, stromy, minimální kostry.
 7. Kořenové stromy, acyklické grafy, topologické očíslování vrcholů a hran.
 8. Silná souvislost, Eulerovy tahy a jejich aplikace.
 9. Hamiltonovy cesty a jejich aplikace.
 10. Barevnost grafů, kliky v grafech.
 11. Základní binární operace a jejich vlastnosti, pologrupy.
 12. Monoidy a grupy. Konečné grupy a jejich vlastnosti.

Literatura:

Stručný obsah přednášek

Domácí úkoly pro kombinované studium

Zkoušky:

Podmínkou ke zkoušce je zápočet. Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na cvičení. Upřesnění stanoví cvičící na prvním cvičení.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje 4 úlohy. Za písemnou část je možné získat maximálně 100 bodů, za ústní maximálně 20 bodů. K ústní zkoušce je student připuštěn pouze jestliže dosáhl alespoň 50 bodů z písemné části.

Hodnocení zkoušky:

součet známka
50-69E (dostatečně)
70-84D (uspokojivě)
85-99C (dobře)
100-109B (velmi dobře)
110-120A (výborně)

Ukázka zkouškového testu