Výuka - předmět Diskrétní matematatika a grafy, akad. rok 2019/20

Harmonogram:

Výukové týdny: 23.9.2019 - 12.1.2020

Týdenní osnova:

 1. Množiny, mohutnost množin.
 2. Binární relace na množině, relace ekvivalence, uspořádání.
 3. Celá čísla, Eukleidův (rozšířený) algoritmus.
 4. Relace modulo n, zbytkové třídy a práce s nimi.
 5. Algebraické operace, pologrupy grupy.
 6. Množiny se dvěma binárními operacemi, booleovské algebry.
 7. Okruhy zbytkových tříd, těleso zbytkových tříd nad prvočíslem, polynomy nad těmito tělesy.
 8. Galoisova tělesa GF(2^k).
 9. Homomorfismy algebraických struktur.
 10. Neorientované grafy, orientované grafy, stromy a kostry.
 11. Silná souvislost a acyklické grafy, topologické očíslování.
 12. Kombinatorika.
 13. Asymptotický růst funkcí.
 14. Rezerva.

Literatura:

Stručný obsah přednášek - Přednášky.

Cvičení - Cvičení.

Zkoušky - Organizace zkoušek.