Výuka - předmět Filosofie formálních logik

Harmonogram:

Výukové týdny: 2.10. - 21.12.2006, 2.1. - 12.1.2007
Přednáška: čtvrtek 11:00-12:30posl.5ě
Zkouškové období: 15.1. - 23.2.2007

Výjimky:

17.11.2005(pátek)svátek

Anotace:

Vymezení logiky. Klasifikace logiky. Vývoj logiky. Logická analýza jazyka. Definice. Explikace, klasifikace a úsudky. Výroková logika, syntaxe a sémantika. Predikátová logika a její syntaxe. Sémantika predikátové logiky. Tradiční logika. Přirozená dedukce klasické logiky. Temporální logika, základy.

Osnova přednášek:

 • Vymezení logiky.
 • Klasifikace logiky.
 • Vývoj logiky.
 • Logická analýza jazyka.
 • Definice.
 • Explikace, klasifikace a úsudky.
 • Výroková logika, syntaxe a sémantika.
 • Predikátová logika a její syntaxe.
 • Sémantika predikátové logiky.
 • Tradiční logika.
 • Přirozená dedukce klasické logiky.
 • Temporální logika, základy.
 • Rezerva.

  Literatura:

  Zkoušky:

  Zkouška se skádá z písemného testu.