Výuka - předmět Matematická logika

Harmonogram:

Výukové týdny: 26.2. - 1.6.2007

Týdenní osnova:

 1. Množiny stejné mohutnosti, spočetné a nespočetné množiny.
 2. Binární relace z množiny do množiny a operace s nimi.
 3. Binární relace na množině, ekvivalence a uspořádání.
 4. Formule výrokové logiky a pravdivostní ohodnocení, tautologie a kontradikce.
 5. Splnitelné množiny formulí, sémantický důsledek, tautologická ekvivalence formulí.
 6. Odvozené logické spojky, disjunktivní a konjunktivní normální formy.
 7. Rezoluční metoda ve výrokové logice.
 8. Neformální zavedení predikátové logiky.
 9. Jazyk predikátové logiky, správě utvořené formule, sentence.
 10. Interpretace jazyka predikátové logiky, tautologie a kontradikce.
 11. Splnitelné množiny sentencí, tautologicky ekvivalentní sentence.
 12. Sémantický důsledek v predikátové logice.
 13. Rezoluční metoda v predikátové logice.
 14. Rezerva.

Literatura:

Stručný obsah přednášek

Příklady na procvičení

Zkoušky