Výuka - předmět Teorie algoritmů

Harmonogram:

Výukové týdny: 17.2. - 24.5.2020

Osnova:

 1. Algoritmus, asymptotický růst funkcí, časová a paměťová složitost, amortizovaná složitost.
 2. Správnost algoritmů, důkazy správnosti algoritmů, varianty a invarianty.
 3. Rozhodovací a optimalizační problémy a jejich vztah.
 4. Turingovy stroje a jejich varianty.
 5. Vztah Turingova stroje a RAM.
 6. Třída P a třída NP.
 7. Redukce a polynomiální redukce úloh.
 8. NP-úplné úlohy, Cookova věta.
 9. Třídy PSPACE a NPSPACE.
 10. Pravděpodobnostní algoritmy pracující v polynomiálním čase.
 11. Třídy RP a ZZP.
 12. Algoritmicky neřešitelné úlohy.
 13. Rezerva.

Literatura: