Materiál v Math Tutoru je uspořádán podle témat a úhlů pohledu, které odpovídají různým potřebám studentů.

Kapitoly.

Úhly pohledu.

Math Tutor je možno použít například takto: Pokud máte problémy s pochopením základních pojmů, mohla by pomoci Teorie se svými ilustrujícími a vysvětlujícími poznámkami. Tam najdete i vysvětlení metod, které jsou v dané oblasti zásadní a jsou jakýmsi základním stavebním kamenem pro další pochopení i aplikace. Dá se říci, že se tam najde vše, co je třeba vědět, než se dáte do řešení problémů.

Jestliže máte pocit, že máte ponětí, oč jde, ale máte problémy s praktickým využitím svých znalostí, podívejte se na Přehled metod. Zde se snažíme o systematizaci, kdy se ze zvládnutých základních metod vytváří algoritmy pro řešení specifických typů problémů. Kupříkladu pokud studujete integrály, tak se předpokládá, že při čtení Přehledu metod již umíte provádět (mechanicky) substituci, per partes a rozklad na parciální zlomky (jsou probrány v Teorii); tyto znalosti jsou pak aplikovány na různé typy integrálů.

Řešené příklady jsou opravdu užitečné v případě, kdy už něco o metodách víte (ideálně po zvládnutí materiálu v Přehledu metod), takže při čtení řešení můžete porovnávat použité postupy s tím, co jste se naučili teoreticky.

Cvičení jsou vybrána tak, aby zahrnovala typické problémy rozdílných obtížností. Silně se doporučuje příklady nejprve řešit samostatně. Naučíte se nejvíce, pokud se nejdřív sám pokusíte o řešení a teprve po spočítání (či uvíznutí na mrtvém bodě) se zeptáte, jak na to (frustrace a další silné emoce pak řešení silněji vepíšou do vaší paměti). V případě nedostatku času se vyplatí alespoň mrknout na příklad, říct si v duchu, jaká metoda by se měla nasadit, a pak se přesvědčit, že je to správně; tím se posílí asociace mezi typy problémů a příslušnými postupy řešení.