Výuka - předmět Logika a grafy

Harmonogram

Výukové týdny: 19.2.2018 - 27.5.2018

Týdenní osnova

 1. Formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení, tautologie, kontradikce, splnitelné formule. Odvozené spojky.
 2. Úplné systémy logických spojek. Sémantický důsledek, tautologická ekvivalence, CNF a DNF, Booleovský kalkul.
 3. Booleovský kalkul. Rezoluční metoda ve výrokové logice.
 4. Dokončení rezoluční metody ve výrokové logice. Predikátová logika, formalizace vět, syntakticky správné formule.
 5. Interpretace predikátové logiky, sémantický důsledek a tautologická ekvivalence v predikátové logice.
 6. Rezoluční metoda v predikátové logice.
 7. Odvozovací systémy ve výrokové i predikátové logice. Věta o úplnosti a její důsledky.
 8. Grafy neorientované a orientované, základní pojmy. Souvislost.
 9. Stromy, minimální kostry, kořenové stromy.
 10. Silná souvislost, acyklické grafy.
 11. Eulerovy grafy a jejich aplikace.
 12. Hamiltonovy grafy a jejich aplikace.
 13. Nezávislé množiny, kliky v grafy. Vrcholové a hranové barvení grafu.
 14. Rovinné grafy.

Literatura

Logika

 • M. Demlová, B. Pondělíček: Matematická logika, ČVUT Praha, 1997.
 • J. Velebil: Velmi jemný úvod do matematické logiky, ke stažení na stránkách J. Velebila
 • M. Demlová: Mathematical Logic, Kernberg Publishing, 2008 (anglicky).

Grafy

 • J. Matoušek, J. Nešetřil: Kapitoly z diskrétní matematiky, Nakladatelství Karolinum, 2000.
 • J. Demel: Grafy a jejich aplikace, Academia, 2015.
 • J. Černý: Základní grafové algoritmy, ke stažení na stránkách J. Černého.

Stručný obsah přednášek - Přednášky.

Zkoušky

Zde najdete informace o zápočtových testech a organizaci zkoušek. Výsledky zkoušek najdete na zde.