Algebra pro výpočetní techniku (dálkové studium) - 2014


Osnova předmětu a hodnocení

Na oficiálních stránkách k předmětu najdete osnovu předmětu a doporučenou literaturu.

Zápočet
Zápočet bude udělen za správně vypracované a včas odevzdané zápočtové příklady. Za zápočtové příklady můžete získat 0-10 bodů ke zkoušce. Zápočet Vám může být udělen do konce zkouškového období, nejpozdější termín pro odevzdání úkolů je den před zkouškou v 15:00 hodin.
Úkoly odevzdávejte raději v písemné než v elektronické podobě. Můžete je též poslat Českou poštou nebo je příležitostně vhodit do schránky na hlavních dveřích katedry matematiky. Zkoušky se mohou účastnit pouze studenti, kteří již mají zápočet (není tedy možné přijít na zkoušku bez zápočtu a teprve tam odevzdávat domácí úkoly).

Zkouška
Zkouška se skládá z povinné písemné části (písemka na 120 min. za 0-80 bodů) a nepovinné ústní části (za -10 až +10 bodů) a připočítají se bonus body za zápočtové příklady. Písemný test musí být aspoň napůl dobře, v opačném případě student zkoušku neudělal.
Požadavky ke zkoušce jsou stejné jako u denního studia. Bodovou tabulku pro hodnocení, okruhy k písemnému testu a ukázku testu naleznete v podrobnějších pokynech ke zkoušce .

Stručný obsah přednášek pro dálkaře

najdete zde. (Změna programu vyhrazena.) Přednášky budou vedeny formou konzultací a budou předpokládat Vaši průběžnou přípravu na téma dané konzultace.

Materiály ke studiu

 • J. Velebil, Diskrétní matematika.
  - skripta k předmětu Diskrétní matematika a logika o celkovém rozsahu téměř 200 stran a také sbírka řešených příkladů. Je možné vytisknout jen kapitoly, které se týkají naší přednášky. Dostupné pouze na internetu.
 • M. Demlová, Stručný obsah přednášek z DML.
  - souhrn odpřednesené látky se sbírkou příkladů z Diskrétní matematiky a logiky v roce 2005.
 • M. Demlová, Stručný obsah přednášek z AVT.
  - souhrn odpřednesené látky v r.2009 bez důkazů vět.
 • A. Gollová, Dodatky k přednášce z AVT.
  - To, co bude na mých přednáškách navíc (a nejen to), najdete sepsané zde i s důkazy.
 • A. Gollová, Podklady ke cvičení.
  - naskenované rukou psané přípravy na cvičení z AVT z r.2007 doplněné v r.2012.
 • A. Gollová, Domácí úkoly ze cvičení.
  - příklady ke cvičení v r.2013. Doporučuji k závěrečné přípravě na písemnou zkoušku.


Zpět na domovskou stránku.