Lineární algebra a aplikace (kombinované studium) - 2015


Osnova předmětu a hodnocení

Na oficiálních stránkách k předmětu Úvod do algebry najdete osnovu předmětu a také informace o zápočtu a zkoušce.

Zápočet bude udělen za správně vypracované a včas odevzdané zápočtové příklady.
Zápočet vám může být udělen do konce zkouškového období (do 19.2.2016), nejpozdější termín pro odevzdání úkolů je dva dny před zkouškou do 18:00 hodin (tedy pondělí večer před středeční zkouškou). Úkoly odevzdávejte v písemné podobě, můžete je též poslat Českou poštou nebo je vhodit do schránky na hlavních dveřích katedry matematiky.
Zápočtové příklady budou obodovány 0 - 20 body, podmínkou k zápočtu je získání aspoň 10 bodů. Body nad hranici deseti bodů se započítávají jako bonus body ke zkoušce (bonus body = body za započtové příklady - 10 bodů). Zkoušky se mohou účastnit pouze studenti, kteří již mají zápočet. Není tedy možné přijít na zkoušku bez zápočtu a teprve tam odevzdávat domácí úkoly.

Zkouška proběhne podle obdobných pravidel jako u studentů denního studia (viz odkaz výše) s jistou změnou v bodování. Nutnou podmínkou je napsat písemnou část aspoň na 30 bodů ze 60 možných. Poté se teprve přičítají bonus body ze semestru, které budou za zápočtové příklady (nikoli za semestrální test), tedy maximálně 10 bodů (nikoli 20 bodů). Rozsah bodování u ústní zkoušky je tudíž pro dálkaře větší, a to (-10) až 30 bodů. Výsledná stupnice pro známkování je stejná jako u denních studentů.

Stručný obsah přednášek pro dálkaře

bude zveřejněn zde (změna programu vyhrazena). Přednášky budou vedeny formou konzultací a budou předpokládat Vaši průběžnou přípravu na téma dané konzultace.

Literatura

  • P. Olšák: Úvod do algebry, zejména lineární. ČVUT, Praha, 2007.
    Skripta dostupná i na stránkách zde jsou v tištěné verzi obohacena o řadu příkladů a cvičení. Naopak výsledky příkladů nenajdete ve skriptech, ale pouze na netu.
  • J. Tkadlec: Diferenciální rovnice. Laplaceova transformace. ČVUT Praha, 2005.
  • Stručný obsah přednášek z LAA najdete na stránkách RNDr.Kalousové. Doporučuji též přednášky k diferenciálním rovnicím na stránkách Ing. Hekrdly.

Další materiály ke studiu


Zpět na domovskou stránku.