Welcome to Math Tutor

Here you will hopefully find lots of help about introductory calculus. First you have to decide what version you are going to use. You can switch later on, so no pressure. The important thing to know is that Math Tutor uses four windows: navigation, main text, secondary text, and auxiliary. You can choose how you will see them, there are three versions offered:

The pictures below may be helpful.

Vítejte na stránkách Math Tutor

Zde doufejme najdete spoustu pomoci ohledně základní matematické analýzy. Nejprve se musíte rozhodnout, kterou verzi budete používat. Dá se to později přepnout, takže žádný tlak. Teď je důležité vědět, že Math Tutor pracuje se čtyřmi okny: navigační, hlavní text, sekundární text a pomocné. Můžete si vybrat, jak je uvidíte, nabízejí se tři možnosti:

Při rozhodování vám mohou pomoci obrázky uspořádání oken.

Side-by-side:

Tabs:

Stack: