Základní limity

Zde vypíšeme ty nejdůležitější limity. Pokud si je nebudete pamatovat, máte malou šanci, že budete schopni řešit úspěšně limity.

Konstantní posloupnost:

Mocniny:
Zde předpokládáme, že a > 0. Pak

Geometrická posloupnost:

Toto se nejčastěji aplikuje na "exponenciály", posloupnosti jako en, 2n, atd.

Exponenciála:

Elementární funkce:

Alternující a oscilující posloupnosti:
Víme, že následující limity neexistují:

Na druhou stranu,