Věta (o nepřímé substituci)
Nechť f je funkce definovaná na intervalu I. Nechť g je funkce z intervalu J do intervalu I, která je diferencovatelná na J, a nechť h je funkce z I do J taková, že g(h(x)) = x na I. Jestliže G je primitivní funkce k f (g)g na J, pak G(h) je primitivní funkce k f na I:

Poznámka: Předpoklady věty jsou v praxi nejčastěji splněny tak, že funkce g je prostá na J s obrazem I a má na J inverzní funkci, která pak slouží jako h. Mechanika nepřímé substituce je mnohem snažší, než tato věta zní, nicméně podstatné je, že jsou tu nějaké předpoklady. Při výpočtu je většinou neověřujeme, zato je ale o to důležitější udělat na konci zkoušku.