Věta (o integraci per partes)
Nechť f a g jsou funkce diferencovatelné na intervalu I. Pak fg je integrovatelná na I právě tehdy, je-li f ′g integrovatelná na I.
Navíc platí, že jestliže je F primitivní funkce k f ′g na I, pak je fg − F primitivní funkce k fg na I.

Praktičtější verze:
Nechť f a g jsou funkce diferencovatelné na intervalu I. Pak fg je integrovatelná na I právě tehdy, je-li f ′g integrovatelná na I, a platí