Nejprve integály s mocninami:

Zde je několik typických goniometrických a cyklometrických integrálů:

Zde jsou základní hyperbolické a hyperbolometrické integrály:

Nakonec nějaké integrály s kvadratickými výrazy (vždy A > 0):

Slušnější tabulky (přesněji řečeno sbírky matematických vzorců) ovšem mají až několik set integrálů, některé velmi obecných typů, takže pokud je máte k dispozici, velmi vám to ulehčí práci. Dají se tam najít například integrály těchto typů: