Nejprve rozklad na parciální zlomky. Zakrývací metoda nedá nic, takže je to buď spolehlivá násobící, nebo se čtyři nutné rovnice dostanou různými triky (dosazovací, jedna pomocí limity).

Vzniklé parciální zlomky integrujeme standardním způsobem, naznačíme si to na prvním z nich: