Všimněte si, že při poslední substituci jsme také mohli spočítat formulku pro t:

Pokud vám to přijde povědomé, není to náhoda. Integrál šlo totiž upravit takto:

Toto je integrál ze šuplíku "odmocnina z podílu lineár" a řeší se přesně tou substitucí, která nám tady vyšla. Tento trik jde použít vždy, když je kvadratický výraz rozložitelný na součin lineár.