Nejprve ukážeme, že se shodují logaritmické členy, přerovnáme logaritmickou část prvního výsledku, aby se shodoval s druhým výsledkem.

Takže jsme uspěli. Teď se podíváme na mocniny v druhém výsledku a krok za krokem je přepíšeme do tvaru mocnin z prvního výsledku. Obecná strategie je nejprve odstranit odmocniny ze jmenovatelů jako výše a pak spojit členy. Bude snadnější, když to uděláme po částech, nejprve spojíme druhé mocniny.

Teď spojíme ty čtvrté mocniny. Abychom se vyhnuli roznásobování čtvrtých mocnin, nejprve zmenšíme mocniny pomocí vzorce s A2 − B2.

Teď ty dva výrazy sečteme a skončíme s tou druhou částí prvního řešení.