Jednu rovnici snadno dostaneme limitním trikem. Obecný rozklad vynásobíme výrazem y a přejdeme do nekonečna.

Takže máme jednu konstantu, na ostatní potřebujeme pět rovnic. Kromě roznásobení se ještě nabízí dosazovací metoda. Zkusíme nějaká malá čísla.

Jako obvykle jsme tyto rovnice dostali relativne snadno, ale zaplatili jsme za to velkými koeficienty.

Jak by se takových pět rovnic řešilo efektivně, pokud někdo nemá náladu na řádkovou eliminaci?? Dobrý nápad je využít symetrie pro páry čísel. Poslední dvě rovnice mají stené koeficienty, jen občas s opačným znaménkem. Když je odečteme, získáme rovnici jen s C a E. Podobně odečtením dvou rovnic předtím získáme jinou rovnici s C a E. Máme tedy dvě rovnice o dvou neznámých, které snadno vyřešíme. Po dosazení získaných C a D do třeba první, druhé a čtvrté rovnice dostáváme tři rovnice o třech neznámých, což už jde.