Nejprve si ukážeme poslední úpravu při řešení:

Teď se podíváme na zkoušku:

Vidíme, že zkouška by vyšla, pokud by byla pravdivá rovnost

Přímý postup by asi byl těžký, takže tuto rovnost zkusíme ověřit ekvivalentními úpravami:

Poslední rovnost je samozřejmě pravdivá, takže zkouška vyšla.