Rozklad na parciální zlomky:

Integrace druhého z parciálních zlomků:

Pokus o jinou substituci:

Zase by nám nezbylo, než použít substituci a označit si celou odmocninu za z.