Nejprve rozklad na parciální zlomky.

Máme tedy

Teď bychom měli doplnit čtverce. U prvního zlomku to vypadá takto:

Lineárními substitucemi se integrály převedou na jednoduché integrály, ze kterých vzniknou arkustangensy. Pokud máte trpělivost, zkuste si to dopočítat. Mělo by vyjít