Nejprve aplikujeme univerzální substituci.

Ten polynom čtvrtého stupně ve jmenovateli nemá žádné reálné kořeny, což pro většinu lidí znamená konec cesty. Teorie nicméně říká, že musí jít rozložit na dva ireducibilní kvadratické faktory. Na takový rozklad žádné spolehlivé metody nejsou, tak jsme vyšli z bohaté zkušenosti a udělali pár kvalifikovaných odhadů, pár výpočtů naslepo a dostali odpověď. Ale nechtějte prosím po nás, abychom počítali dále.