Jednu konstantu dostaneme zakrývacím trikem.

Teď ty další konstanty. Nejprve standardní řešení roznásobovací metodou.

Teď alternativa pomocí limitního triku a dosazovacího triku.