BD5B01MA1 - Matematická analýza 1 (kombinované studium)

 • Popis Předmětu: Sylabus
 • Literatura a studijní materiály

  Materiály k dispozici na webové strance Doc. Habaly Konzultační hodiny ve zkouškovém období.
 • Během zkouškového období proběhnou konzultace na katedře matematiky FEL v konzultační místnosti.
 • Informace ke zkoušce.
 • (A) Tkadlec: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. Skriptum ČVUT FEL.
 • (B) L. Průcha: Řady, ČVUT Praha, 2005.
 • Úkol č. 1: (A) str. 42, 43 příklady: 1f), 1h), 1j), 1l). str. 59, 60 příklady: 3c), 3g), 4c), 4f), 5e), 6f), 7h).
 • Úkol č.2. (A) str. 71 příklady: 2d), 3g), 4e), 6b). str. 85, 86 příklady: 1k), 2f), 3c),4c), 7b), 7e). str. 97, 98 příklady: 2c), 2f), 2i), 2m), 3d), 3i), 5c), 5e), 5h), 6a), 6c), 6g).
 • Úkol č.3. (A) str. 109 příklady: 4d), 4e), 5c), 6b), 8d), 9b). str. 126 příklady: 2a), 2g), 3c), 3e), 4b), 4h), 5e). str. 142, 143 příklady: 2c), 3f), 4e), 5b), 6e).
 • Úkol č.4. (B) str. 35 příklady: 3:38 a),b),c), 3.39 a),b),c), 3.40 a),b),c). str.75 příklady: 6:30 a),b), 6.31 a),b), 6.32 a),b).
 • Zkoušky se mohou zúčastnit pouze studenti, kterým již byl udělen zápočet. Písemná část je pro všechny povinná. Trvá 90 minut a obsahuje 6 úloh, každa úloha je za 15 bodů.
 • Za písemnou část je možné získat nejvýše 90 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky musí student z písemné části ziskat alespoň 50 bodů.
 • Pokud student za písemnou část získa alespoň 60 bodů, může jít ještě k ústní zkoušce, při které se zkouší teorie. Za ústní zkoušku je možné získat 0 - 10 bodů.
 • Meně než 50 bodů, F
 • 50-59 bodů , E (dostatečně)
 • 60-69 bodů , D (uspokojivě)
 • 70-79 bodů , C (dobře)
 • 80-89 bodů , B (velmi dobře)
 • 90-100 bodů , A (výborně)
 • Přednášky - Konsultace.
 • Přednášky budou vedeny formou konzultací. Před konzultací je třeba si přečist odpovídající kapitoly ze skript. Plán konzultací:
 • 1. Elementární funkce, limita a spojitost funkce.
 • 2. Derivace funkce, její vlastnosti a geometricka aplikace. L'Hospitalovo pravidlo. Taylorův polynom.
 • 3. Extrémy funkcí (lokální i absolutní), průběh funkce.
 • 4. Primitivní funkce, základní metody výpočtu.
 • 5. Integrace racionálních a dalších typů funkcí. Newtonova-Leibnizova formule. Numerický výpočet určitého integrálu. Nevlastní integrál.
 • 6. Posloupnosti, řady a mocninné řady.