B0B01DRN - Zápočtová písemka

Semestrální písemka: Bude se skládat ze čtyř příkladů, které ověří znalost základů ODR. Na vypracování by mělo stačit 45 minut. Písemka se bude konat nejspíše ve výukovém týdnu 10 na cvičení.
Otázky:
1. Řešení ODR separací proměnných.
2. Řešení homogenní lineární ODR.
3. Odhad tvaru řešení pro nehomogenni lineární ODR.
4. Řešení homogenní soustavy lineárních ODR.

K dispozici je ukázková písemka s řešením.