Šuplík "neurčitý podíl"

Situace je následující: Chceme najít limitu v nějakém bodě a podílu f (x)/g(x) tak, že "dosadíme" bod a do těchto funkcí, a zjistíme, že máme neurčitý podíl neboli typy či . Co se dá dělat? Je několik alternativ.

1. L'Hospitalovo pravidlo

Toto je standardní postup.
Krok 1. Ověříme, že podíl f /g je v a typu "nula nad nulou" nebo "nekonečno nad nekonečnem" (či obecněji "něco nad nekonečnem").

Krok 2. Aplikujeme l'Hospitalovo pravidlo:

neboli zderivujeme čitatel a jmenovatel zlomku a pak zkusíme najít limitu výsledného zlomku; pokud tato limita existuje, je to také odpověď na původní problém.
Pokud limita napravo neexistuje, pak se o původním problému nedá nic říct.

Příklad:

Všimněte si, že jsme museli použít l'Hospitalovo pravidlo dvakrát. To není nic divného, pokud bychom tam měli x13/3x, museli bychom použít l'Hospitalovo pravidlo 13 krát, při každém bychom "odebrali" jednu mocninu x. Nejpopulárnější aplikace tohoto pravidla se týkají "odebírání" mocnin a polynomů, dají se tak také "odebírat" logaritmy.

Poznámky:
1. Když aplikujeme l'Hospitalovo pravidlo, derivujeme zvlášť čitatel a jmenovatel. Rozhodně nepoužíváme podílové pravidlo pro celý zlomek, jak se o to někdy studenti pokoušejí. L'Hospitalovo pravidlo nemá nic společného s derivováním daného výrazu, je to nástroj pro hledání limit, který derivaci využívá svým způsobem. Samozřejmě pokud jsou výrazy v čitateli a jmenovateli komplikovanější, pak při jejich derivování použijeme příslušná pravidla.

2. Je naprosto zásadní ověřovat, zda opravdu máme neurčitý podíl (nebo obecněji zda g jde do nekonečna pro x jdoucí k a). Jinými slovy, v plné obecnosti toto pravidlo platí na dva typy: "nula dělená nulou" a "něco dělené nekonečnem". Pro ostatní typy toto pravidlo nefunguje, viz L'Hospitalovo pravidlo v části Teorie - Limita.

3. Ačkoliv l'Hospitalovo pravidlo funguje v mnoha případech a zdá se docela spolehlivé, není to univerzální řešení pro neurčitý podíl. Někdy jej nelze vůbec aplikovat, například pokud funkce f nebo g není diferencovatelná. Někdy lze l'Hospitalovo pravidlo použít, ale nepomůže, tj. nová limita, kterou dostaneme, není o nic lepší. Jeden z možných důvodů pro tuto situaci zde vysvětlíme: Síla l'Hospitalova pravidla spočívá v "zabíjecí" schopnosti derivace. Některé výrazy se ale derivováním nezlepší, pak l'Hospital často selže. Jsou dva populární případy:

Exponenciály se zachovávají. Příklad:

Na tuto limitu je lépe jít pomocí nástrojů ze šuplíku "polynomy, sumy a podíly s mocninami v nekonečnu", viz níže. Možná ale stojí za to udělat následující poznámku. V této chvíli nevíme, zda limita existuje. Ale pokud ano, pak ji můžeme nazvat L a ona rovnice, kterou jsme po prvním l'Hospitalovi dostali, se dá přepsat jako L = 1/L. Tato rovnice má dvě řešení, plus a mínus 1. Takže pokud tato limita existuje, musí nutně být 1 nebo −1. Za chvíli uvidíme, jak to je.

Odmocniny po derivaci nezmizí a obvykle se ještě zhorší. Další cyklický příklad:

Zde je asi nejjednodušší zkrátit:

Pro mnohé neurčité podíly je tedy lepší poohlédnout se po alternativě.

2. Polynomy a podobné členy v nekonečnu

Pokud limita také padne do šuplíku "polynomy, sumy a podíly s mocninami v nekonečnu", pak je většinou lepší použít nástroje z onoho šuplíku. Jako příklad se vrátíme k tomu s exponenciálami výše. Ve zlomku mají čitatel i jmenovatel stejný vedoucí člen, jmenovitě ex. Příslušná metoda volá po zkrácení tohoto členu:

3. Krácení

I to je někdy možné. Jeden příklad jsme právě viděli, další je v šuplíku "polynomy ve vlastních bodech".

4. Rozdíl odmocnin

Jak už jsme zmínili, odmocniny jsou občas nepříjemné, když dojde na l'Hospitalovo pravidlo. Pokud jsou ty odmocniny nějak zamíchané v rozdílu, možná by se daly odstranit pomocí vhodného triku ze šuplíku "rozdíl odmocnin".

Téměř všechny příklady v části Řešené příklady zahrnují neurčitý podíl, tak se na ně podívejte.

Samozřejmě jsou také neurčité podíly, které nelze vyřešit oněmi čtyřmi přístupy a je třeba s nimi zatočit individuálně.


Další šuplík: neurčitý součin
Zpět na Přehled metod - Limita