Derivace - Cvičení

Zde najdete příklady k procvičování. Každý příklad má nápovědy, které vám mohou pomoci, pokud se při řešení zdrhnete.
Standardní derivace je něco, co by měl umět každý, je to nutný předpoklad k většině výpočtů v každém kursu kalkulu. Pokud jste úplní začátečníci a máte problémy s mechanikou derivování, zkuste se nejprve podívat na Základní metody.
Typické otázky u zkoušek se ptají na aplikace derivace a na jednotlivé kroky zkoumání průběhu funkcí, zde tedy najdete příslušné kategorie. Jakýmsi shrnutím diferenciálního počtu jsou otázky na průběh funkce.
Ne všechny kursy kalkulu pokrývají implicitní a parametrické funkce, jsou ale nutností pro každého, kdo se chce blíže zabývat např. fyzikou; zde jsou spíš jen základní věci.