Aktuality

Zápis do rozvrhu LS 2023/2024 - předměty katedry matematiky

Řádný zápis probíhá od 29.1.2024 do 19.2.2024. V případě komplikací se zápisem předmětů katedry matematiky kontaktujte rozvrháře katedry matematiky (viz níže).

Ve výjimečných případech může během zápisů docházet ke změně vyučujících, cvičení může být přesunuto do jiné místnosti a může být také změněn čas cvičení.

Většina míst ve cvičeních je už nabídnuta k zápisu. Další místa budou vypsána v případě, že se původně nabízená kapacita ukáže jako nedostatečná.

Rozvrhář katedry matematiky:  Martin Bohata

 

 

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.