Aktuality

Zápis do rozvrhu ZS 2024/2025 - předměty katedry matematiky

Upozornění pro studenty k rozvrhům předmětů katedry matematiky

Tvorbu rozvrhu výrazně ovlivňuje celkový počet zapsaných studentů do prvního ročníku, který bude znám až během září. Z tohoto důvodu může docházet ke změně vyučujících, cvičení může být přesunuto do jiné místnosti a výjimečně mu může být změněn i čas.

Opakované zápisy předmětů 1. ročníku bakalářského studia

Místa na cvičení předmětů prvního ročníku pro opakované zápisy budou zpřístupňována postupně podle průběhu zápisů studentů do prvního ročníku. Některá místa tak budou nabídnuta až během září.

Předmět B0B01LGR jako povinně volitelný pro program BIO

V případě zájmu kontaktujte e-mailem rozvrháře katedry matematiky (viz níže).

Předměty vyšších ročníků

Většina míst ve cvičeních je už nabídnuta k zápisu. Další místa budou vypsána v případě, že původně nabízená kapacita se ukáže jako nedostatečná.

 

Rozvrhář katedry matematiky:  Martin Bohata

 

 

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.