Aktuality

Zápis do rozvrhu LS 2022/2023 - předměty katedry matematiky

Zápis probíhá od 30.1.2023 do 20.2.2023. V případě komplikací se zápisem předmětů katedry matematiky kontaktujte e-mailem rozvrháře katedry matematiky (viz níže).

Ve výjimečných případech může během zápisů docházet ke změně vyučujících, cvičení může být přesunuto do jiné místnosti a může být také změněn čas cvičení.

Většina míst ve cvičeních je už nabídnuta k zápisu. Další místa budou vypsána v případě, že původně nabízená kapacita se ukáže jako nedostatečná.

 

Rozvrhář katedry matematiky:  Martin Bohata

 

 

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.