Výzkum

Katedra se zaměřuje zejména na základní výzkum v oblasti matematiky. Je mezinárodně uznávaným pracovištěm v oblastech funkcionální analýzy a algebraických struktur. Její pracovníci pravidelně publikují výsledky své práce v prestižních světových časopisech. Kromě toho je řada z nich autory či spoluautory mezinárodně velmi ceněných monografií.

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.