Reálné funkce

Zde si připomeneme důležité pojmy týkající se vlastností reálné osy. Občas se v Math Tutoru používají.