Faktoriál, kombinatorická čísla

Faktoriál není vlastně reálná funkce (viz níže), ale je tak důležitý, že jsme jej zahrnuli sem mezi užitečné funkce.

Definice.
Nechť k je přirozené číslo. Definujeme jeho faktoriál jako

k!=1⋅2⋅3⋅...⋅(k − 1)⋅k.

Také definujeme 0! = 1.

Příklady: 2! = 1⋅2 = 2, 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120, 7! = 5040.

Faktoriál roste velmi rychle, například 10! = 3,628,800 a 20! je 19-ciferné číslo. 100! je tak velký, že jej většina kalkulaček odmitá spočítat (obvykle se dostanou jen k 69!, což je přibližně 1.7⋅1098).

Důležitá vlastnost faktoriálu je, že se radostně krátí ve zlomcích. Například:

Podobně

Nevýhoda je, že nemá žádné pěkné algebraické vlastnosti, například nejsou žádné pěkné formulky pro výrazy jako (2k)!, k!⋅k! atd.

Takové výrazy jsou častým zdrojem chyb při krácení, zde je jeden správný příklad:

Nic víc se s tím nedá dělat.

Existuje věc zvaná dvojný factoriál, kde se namísto násobení všech čísel bere jen každé druhé.

Definice.
Nechť k je přirozené číslo. Definujeme k!! jako
          k!! = 1⋅3⋅5⋅...⋅(k − 2)⋅k     pro k liché,
          k!! = 2⋅4⋅6⋅...⋅(k − 2)⋅k     pro k sudé.

Příklady: 7!! = 1⋅3⋅5⋅7 = 105, 10!! = 2⋅4⋅6⋅8⋅10 = 3840. Jako obvykle 0!! = 1.

Faktoriál je funkce, jejímž definičním oborem jsou přirozená čísla a nula. Je možné tuto definici rozšířit na větší množinu (třeba na všechna nezáporná čísla) jakýmsi propojením bodů v grafu? To by bylo velmi užitečné, například bychom mohli používat l'Hospitalovo pravidlo pro limity s faktoriály. Dobrá zpráva je, že odpověď je kladná, existuje funkce definovaná na všech reálných číslech s výjimkou záporných celých čísel, která se shoduje s faktoriálem v přirozených číslech, viz gama funkce. Špatná zpráva je, že s touto funkcí se nepracuje zrovna snadno, mimo jiné ty triky, které jsme si ukázali pro hledání limit, se vypořádají s faktoriály mnohem lépe, než kdybychom blbli s gama funkcí.

Kombinatorická čísla

Definice.
Nechť n ≥ k jsou nezáporná celá čísla. Definujeme

Říká se tomu kombinatorické číslo, kombinační číslo, binomický koeficient či binomické číslo. Výraz čteme "n nad k".

Příklad:

Pár identit:

Poslední identita je velice zajímavá, protože na její pravé straně nejsou nahoře žádné faktoriály, jinými slovy, proměnná n se může měnit dle libosti. Můžeme tak uvést užitečné zobecnění.

Definice.
Nechť x je reálné číslo, k přirozené číslo. Definujeme kombinatorické číslo vztahem

Příklady:


"Pilovité" funkce
Zpět na Teorie - Elementární funkce