Metody výpočtu integrálů

Zde si uvedeme několik teoretických výsledků, které stojí v pozadí většiny metod výpočtu neurčitého integrálu. Je zde ovšem velký rozdíl v porovnání se situací u derivací a limit. Tam jsme měli věty, které ukazovaly, jak si příslušný pojem (limita, derivace) poradí s běžnými situacemi (algebraické operace atd.). Stačilo je znát a rovnou jsme dostali praktický návod k výpočtu, který v zásadě stačil na typické problémy, takže nakonec šlo o víceméně algoritmickou záležitost.

U integrálů takovéto věty neexistují. Máme sice linearitu, ale nejsou žádná pravidla pro součin, podíl ani složenou funkci, takže neexistuje algoritmus na integrování. Neurčité integrály nalézáme pomocí všelijakých triků, které probereme v části Přehled metod - Integrace a které často využívají právě výsledky, které zde uvádíme. Jejich dobrá znalost je proto základem pro schopnost integrovat, k procvičování doporučujeme příklady označené jako "jednoduché" ze Cvičení.

Sekce: