Příklad: Vypočítejte integrál

Řešení: Tento integrál nezapadá do žádného šuplíku, tak zkusíme nějakou substituci. Zkusíme si označit jmenovatel:

Dokážeme tedy nahradit jmenovatel i dx, ale není jasné, co dělat s tou exponenciálou v čitateli. Pomůže tady jeden algebraický trik:

Dostáváme tedy

Teď bychom si mohli označit celou odmocninu pomocí substituce, ale když už nás ale napadl ten algebraický trik, zkusíme něco lepšího:

Trik s převedením násobku na mocninu je u exponenciály často používán, většinou vede po substituci na racionální lomenou funkci.


Další příklad
Zpět na Řešené příklady - Integrace