Řešené příklady pro integrály

Zde je k dispozici několik řešených příkladů, které jsou typické a které pokrývají většinu populárnějších triků. Důraz není kladen ani tak na mechaniku výpočtu, jako na rozhodovací proces řešení. Doporučujeme, aby student nejprve každý příklad zkusil vyřešit sám a teprve potom se podíval na řešení.

Pokud chcete nějaký text o integraci sledovat zároveň ve vedlejším okně, klikněte sem pro Teorii a sem pro Přehled metod.