Příklad: Vypočítejte integrál

Řešení: Tohle vypadá jako jednoduchý integrál. Roznásobíme závorku, vzniknou obyčejné mocniny, ty pak hravě integrujeme. Opravdu tomu tak je, ovšem chytrý (rozuměj líný) integrátor se bude snažit vyhnout roznásobování deváté mocniny. Nabízí se jednoduchá finta: převést operaci odčítání z deváté mocniny do druhé pomocí lineární substituce. Druhá mocnina se pak roznásobí mnohem snadněji:


Další příklad
Zpět na Řešené příklady - Integrace