Příklad: Vypočítejte integrál s parametrem

Řešení: Tento integrál zapadá jasně do šuplíku integrace per partes, jmenovitě jde o typ "odstraňujeme mocniny". Nasadíme tedy příslušnou metodu.

Integrál pro g je elementární, jednoduchá lineární substituce, nikterak se nenecháme vyvést z míry tím parametrem.

Zkušený integrátor by tohle dělal zpaměti. Je tu ovšem problém, co kdyby bylo a = 0? Necháme si to na později, teď dokončíme výpočet za předpokladu, že a nezlobí.

Teď se podíváme na případ a = 0. To není žádný problém, prostě toto a dosadíme do daného integrálu a uvidíme, co vlastně máme.

To bylo opravdu snadné. Teď to dáme dohromady.


Další příklad
Zpět na Řešené příklady - Integrace