O nás

Našim posláním je poskytnout vysoce kvalitní vzdělání, jehož cílem je posílit celoživotní znalosti a dovednosti potřebné nejen pro zaměstnání, ale především i pro život samotný. Matematika nám pomáhá porozumět různým oblastem vědy a techniky.

Katedra matematiky zajišťuje výuku matematických předmětů napříč všemi bakalářskými, magisterskými a doktorskými studijními programy na FEL ČVUT v Praze. Kromě toho garantuje vlastní doktorský studijní program Matematické inženýrství. Je také nositelem habilitačního a jmenovacího řízení v oboru Aplikovaná matematika na FEL ČVUT v Praze.

V oblasti vědy se katedra zabývá zejména funkcionální analýzou (teorie Banachových prostorů, operátorové algebry, nelineární funkcionální analýza, prostory funkcí), matematickými základy kvantové teorie, teorií míry, teorií kategorií, abstraktní algebrou, pravděpodobností a statistikou. Na vědeckých projektech spolupracují členové katedry často s kolegy ze špičkových mezinárodních pracovišť.

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.