Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.

Zástupci vedoucího katedry:

Tajemník katedry - ekonom: Helena Vrhelová

Pedagogický referent: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.

Sekretariát - vedení projektů a grantů: Eva Novotná

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.