Algeebra
(https://www.gocomics.com/pearlsbeforeswine)

Lineární algebra


Informace o předmětu, materiály k přednáškám, systém organizace kurzu a zkoušek najdete na stránkách předmětu.

Požadavky na zápočet:

 1. úspěšné napsání zápočtových testů (viz stránku předmětu)
 2. vypracovávání úkolů (v Moodlu LAG, resp. LAGA) mezi jednotlivými cvičeními:
  • těsně po termínu odevzdání (ale ještě před cvičením) vystavím správné odpovědi k úkolu, abyste je mohli porovnat se svými výsledky a případně se naživo ptát
  • každý úkol odpovídá přítomnosti na cvičení, tj. pro zápočet můžete neodevzdat nanejvýš 3 úkoly; na druhou stranu nekontroluji fyzickou přítomnost na cvičení
  • alespoň částečné vypracování úkolů je povinné – pokud si s něčím nebude vědět rady, nevadí, od toho je úkol, abychom to zjistili a na dalším cvičení si to vyjasnili

Když nemůžete přijít na své cvičení, ale nechcete o cvičení přijít, zkuste jiné z mých cvičení (pozor na posun +/- týden z důvodu odpadání).


Materiály ke cvičení:

 1. úkol (polynomy, soustavy lin. rovnic)
 2. úkol (konečná tělesa, lin. prostory, lin. kombinace)
 3. úkol (lin. (ne)závislost, lin. obal, báze)
 4. úkol (souřadnice vůči bázi, operace s maticemi)
 5. úkol (lin. zobrazení, jeho matice a vlastnosti)
 6. úkol (skládání lin. zobrazení, matice transformace souřadnic)
 7. úkol (GEM)
 8. úkol (inverzní matice, aplikace GEM)

Něco málo odkazů na další (podle mě) vhodné materiály:


zpět
Poslední změna: 25. 9. 2023
Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.