Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné

Josef Tkadlec (tkadlec(at)fel.cvut.cz)

vydalo ČVUT, 2011, ISBN 978-80-01-04792-7

Obsah

 1. Reálná čísla
 2. Posloupnosti reálných čísel
 3. Reálné funkce reálné proměnné
 4. Limity a spojitost funkcí
 5. Derivace funkce
 6. Aplikace derivací
 7. Průběh funkce
 8. Neurčitý integrál
 9. Integrace racionálních funkcí a daląích typů funkcí
 10. Určitý (Riemannův) integrál
 11. Nevlastní integrál
 12. Aplikace určitého integrálu
 13. Numerická integrace

Odkazy


Poslední úprava: 2. října 2023.

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.