Diferenciální rovnice, Laplaceova transformace

Josef Tkadlec (tkadlec(at)fel.cvut.cz)

vydalo ČVUT, Praha, 2005, ISBN 80-01-03207-8

Obsah

 1. Diferenciální rovnice
  1. Základní pojmy a vlastnosti
  2. Separovatelné diferenciální rovnice 1. řádu
  3. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu
  4. Lineární diferenciální rovnice
  5. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
  6. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty
 2. Laplaceova transformace
  1. Definice a základní vlastnosti
  2. Zpětná Laplaceova transformace
  3. Řešení diferenciálních a integrálních rovnic
  4. Věta o translaci a její použití

Odkazy


Poslední úprava: 2. října 2023.

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.