Oblasti výzkumu

  • Banachovy prostory

Výzkumná skupina: Petr Hájek, Jaroslav Tišer

Témata výzkumu: Struktura separabilních a neseparabilních Banachových prostorů, hladkost a renormace, Lipschitzovské funkce, polynomy na Banachových prostorech, pórovité a směrově pórovité množiny, pokrývací a derivační věty v Hilbertově prostoru.

  • Operátorové algebry

Výzkumná skupina: Martin Bohata, Jan Hamhalter, Veronika Sobotíková

Témata výzkumu: C*-algebry, Jordanovy algebry, Jordanovy triplety, nekomutativní teorie míry, morfismy operátorových struktur, nezávislost algeber, matematické základy kvantové teorie.

  • Koalgebraické metody v informatice

Výzkumná skupina: Jiří Adámek, Matěj Dostál, Jiří Velebil

Témata výzkumu: Koalgebry jako rekurzivní specifikace, iterativní algebry a jejich zobecnění, sémantika nekonečného chování, algebry, ve kterých má každá rekursivní rovnice striktní řešení, korovnicové prezentace koalgeber, algebra procesů.

  • Ortomodulární struktury (kvantové logiky)

Výzkumná skupina: Pavel Pták, Josef Tkadlec

Témata výzkumu: Ortomodulární posety, efektové algebry, konkrétní (množinově reprezentovatelné) logiky, logiky se symetrickou diferencí, kompatibilita, stavy (míry), lepení logik, konstrukce logik.

  • Stochastická geometrie

Výzkumná skupina: Kateřina Helisová

Témata výzkumu: Pravděpodobnostní modelování a statistická analýza náhodných geometrických objektů, bodové procesy, náhodné množiny, MCMC simulace.

  • Algebry a superalgebry

Výzkumná skupina: Natalia Zhukavets

Témata výzkumu: Lieovy, alternativní, Malcevovy a jejich zobecnění, Poissonovy a jejich deformace.

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.