Publikace

Vybrané monografie

Nedávné publikace

Publikace pracovníků katedry z posledních let lze dohledat v tomto seznamu.

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.