Příklad: Vypočítejte integrál

Řešení: Tento integrál zapadá do šuplíku "per partes" coby logaritmus násobený mocninou x. Zkusíme tedy obvyklý trik:

Skončili jsme s úplně stejným integrálem, což je poněkud srandovní a nestává se to často. Naštěstí to není ztracená věc, má totiž opačné znaménko, takže můžeme udělat rovnici:

Existuje alternativa? Ano a asi nás měla napadnout hned na začátku. Derivace logaritmu je totiž 1/x, což vidíme hned u dx. To naznačuje, že logaritmická substituce projde.


Další příklad
Zpět na Řešené příklady - Integrace