prof. RNDr. Josef Tkadlec, CSc.

Profesor
22435 5109
JP:B-509

Pedagogická praxe: Přednášky: lineární algebra, matematická analýza, numerické metody, diferenciální rovnice. Cvičení: lineární algebra, matematická logika, reálná a komplexní analýza, pravděpodobnost, numerické metody, diferenciální rovnice.

Odborné zájmy: Algebraické a množinové struktury související s kvantovými teoriemi (kvantové logiky, ortoposety, efektové algebry), stavové prostory, množinové reprezentace, fuzzy logiky.


Poslední úprava: 26. dubna 2021.

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.