Biografický souhrn

Zaměstnání

 • 1981–1984: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, katedra matematické analýzy, pomocná vědecká síla.
 • 1985–1987: České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, katedra matematiky, interní vědecký aspirant.
 • 1987–1998: České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, katedra matematiky, odborný asistent.
 • 1999–2016: České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, katedra matematiky, docent.
 • 2017–: České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, katedra matematiky, profesor.

Vzdělání

 • 1984: Absolvoval s vyznamenáním obor matematická analýza, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Práce „Pórovité, σ-pórovité a další výjimečné množiny“.
 • 1984: Doktor přírodních věd (RNDr.) v matematické analýze, Univerzita Karlova, Praha.
 • 1989: Absolvoval studia základů vysokoškolské pedagogiky, Výzkumný ústav inženýrského studia, Praha. Práce: „Matematická část SAT a její výsledky pro studenty FEL ČVUT“.
 • 1991: Kandidát věd (CSc.) v matematické analýze, České vysoké učení technické v Praze. Práce „Konečněaditivní míry na ortostrukturách“.
 • 1998: Docent v oboru aplikovaná matematika, České vysoké učení technické v Praze. Práce „Axiomatické modely kvantových systémů“.
 • 2016: Profesor v oboru aplikovaná matematika, České vysoké učení technické v Praze. Inaugurační spis „Quantum structures“.

Publikační aktivita

Přes 40 odborných prací o reálných funkcích, teorii míry, ortostrukturách, kvantových logikách, fuzzy logikách. Viz Vybrané odborné publikace.

Pobyty

 • 1982: Univerzita v Novosibirsku (Rusko).
 • 1993: Friedmannova laboratoř teoretické fyziky, St. Peterburg (Rusko).
 • 1994–1995: E.-M.-Arndt Universität Greifswald (Německo).
 • 1995: Technische Universität Wien (Rakousko).
 • 1997: Technische Universität Wien (Rakousko).
 • 1999: Slovenská technická univerzita v Bratislavě (Slovensko).
 • 1999: Fuzzy Logic laboratorium Linz (Rakousko).
 • 2000: McMaster University Hamilton (Kanada).
 • 2000: Technische Universität Wien (Rakousko, dvakrát).
 • 2001: Technical University of Budapest (Maďarsko).
 • 2001: University of Patras (Řecko).
 • 2002: Technical University of Budapest (Maďarsko).
 • 2003: University of Patras (Řecko).
 • 2003: Slovenská technická univerzita v Bratislavě (Slovensko).
 • 2005: University of Patras (Řecko).
 • 2005: Technische Universität Wien (Rakousko).
 • 2005: Tampere University of Technology (Finsko).
 • 2006: University of Patras (Řecko).
 • 2006: Tampere University of Technology (Finsko).
 • 2007: Technische Universität Wien (Rakousko).
 • 2007: Tampere University of Technology (Finsko).
 • 2008: University of Patras (Řecko).
 • 2008: Tampere University of Technology (Finsko).
 • 2008: Technische Universität Wien (Rakousko).
 • 2009: Technische Universität Wien (Rakousko, dvakrát).
 • 2009: Tampere University of Technology (Finsko).
 • 2011: Technische Universität Wien (Rakousko).
 • 2011: Tampere University of Technology (Finsko).
 • 2013: Technische Universität Wien (Rakousko).
 • 2014: Technische Universität Wien (Rakousko).

Konference

 • 1983: 11th Winter School on Abstract Analysis, Železná Ruda (Československo).
 • 1984: 12th Winter School on Abstract Analysis, Srní (Československo).
 • 1987: 11th Summer Symposium on Real Analysis, Esztergom (Maďarsko).
 • 1988: 1st Winter School on Measure Theory, Liptovský Ján (Československo).
 • 1990: 2nd Winter School on Measure Theory, Liptovský Ján (Československo).
 • 1992: Quantum Structures '92, Castiglioncello (Itálie).
 • 1993: 3rd Winter School on Measure Theory, Liptovský Ján (Slovensko).
 • 1994: Quantum Structures '94, Praha (Česko).
 • 1994: EMAU Colloquium, Greifswald (Německo).
 • 1995: 4th Winter School on Measure Theory, Liptovský Ján (Slovensko).
 • 1996: Quantum Structures '96, Berlin (Německo).
 • 1997: IQSA's Conference '97, Atlanta (USA).
 • 1998: 4th Int. Conf. on Fuzzy Sets Theory and its Applications, Liptovský Ján (Slovensko).
 • 1998: Ordered Algebraic Structures and Related Areas '98, Nanjing (Čína).
 • 1998: Quantum Structures '98, Liptovský Ján (Slovensko).
 • 2001: Quantum Structures V, Cesena–Cesenatico (Itálie).
 • 2002: Quantum Structures 2002, Wien (Rakousko).
 • 2004: Quantum Structures 2004, Denver (USA).
 • 2006: Quantum Structures '06, Malta.
 • 2007: Quantum Theory: Reconsiderations of Foundations 4, Växjö (Švédsko).
 • 2008: Quantum Structures '08, Sopot (Polsko).
 • 2009: Quantum Structures 2009, Kočovce (Slovensko).
 • 2010: Quantum Structures 2010, Boston (USA).
 • 2011: Quantum Structures 2011, Kočovce (Slovensko).
 • 2012: Quantum Structures 2012, Cagliari (Itálie).
 • 2013: 86th Workshop on General Algebra, Olomouc (Česko).
 • 2014: Quantum Structures 2014, Olomouc (Česko).
 • 2016: Quantum Structures 2016, Leicester (Velká Británie).
 • 2018: Quantum Structures 2018, Kazaň (Rusko).
 • 2019: EUSFLAT 2019, Praha (Česko).
 • 2022: Quantum Structures 2022, Tropea (Itálie).

Projekty a granty

 • 1987: Jednota československých matematiků a fyziků.
 • 1992: Český literární fond.
 • 1994/95: Konferenz der deutschen Akademien der Wissenschaften.
 • 1995/96: Quantum Systems, AKTION Österreich – Česká republika.
 • 1997: Stavové prostory kvantových logik, ČVUT.
 • 1998: Reprezentace ortomodulárních struktur, MŠMT.
 • 2004: International Quantum Structures Association.
 • 2016: Kvantové struktury, ČVUT.

Účast na dalších projektech

 • 1985–1988: Matematické metody kvantových teorií.
 • 1993–1994: Nekomutativní teorie pravděpodobnosti a její aplikace, ČVUT.
 • 1993–1994: Ortomodulární struktury a kvantové logiky (matematický popis kvantového systému), ČVUT.
 • 1993–1995: Kvantové logiky jako ortomodulární struktury, Grantová agentura ČR.
 • 1996: Fuzzy logika a trojúhelníkové normy, ČVUT.
 • 1996–1998: Matematický formalismus kvantových teorií (Operátorové algebry a uspořádané struktury s ortokomplementací), Grantová agentura ČR.
 • 1997–1999: Matematické modely neurčitosti, Grantová agentura ČR.
 • 1999–2004: Aplikovaná matematika v technických vědách, MŠMT.
 • 2000–2002: Operátorové algebry, ortokomplementární struktury a nekomutativní teorie míry, Grantová agentura ČR.
 • 2002–2004: Vícehodnotové logiky pro soft computing, Grantová agentura ČR.
 • 2003–2009: Nekomutativní teorie míry, Grantová agentura ČR.
 • 2005–2011: Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách, MŠMT.
 • 2013–2015: Kvantové struktury, ČVUT.
 • 2018–2023: Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd, MŠMT.

Další aktivity


Domovská stránka - Vybrané odborné publikace - Další texty - Výuka

Poslední úprava: 7. června 2023.

Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.