Předměty

Bakalářské studium

Kód Název Odkazy
A0B01TIK Teorie informace a kódování KOS
A8B01AMA Maticový počet KOS, Moodle
A8B01DEN Diferenciální rovnice & numerické metody KOS
A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy KOS, Moodle
A8B01LAG Lineární algebra KOS, Moodle
A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 KOS, Moodle
A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus KOS, Moodle
A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace KOS, Moodle
A8B01OGT Optimalizace a teorie her KOS, Moodle
A8B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace KOS, Moodle
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika KOS, Moodle
B0B01KAN Komplexní analýza KOS, Moodle
B0B01KANA Komplexní analýza KOS, Moodle
B0B01LAG Lineární algebra KOS, Moodle
B0B01LAGA Lineární algebra KOS, Moodle
B0B01LGR Logika a grafy KOS, Moodle
B0B01MA1 Matematická analýza 1 KOS, Moodle
B0B01MA1A Matematická analýza 1 KOS, Moodle
B0B01MA2 Matematická analýza 2 KOS, Moodle
B0B01MA2A Matematická analýza 2 KOS, Moodle
B0B01PAN Pokročilá analýza KOS, Moodle, www
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika KOS, Moodle
B0B01PST1 Pravděpodobnost a statistika KOS, Moodle
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost KOS, Moodle
B1B01MEK Matematika pro ekonomii KOS, Moodle
B3B01KAT Komplexní analýza a transformace KOS, Moodle
B3B01KAT1 Komplexní analýza a transformace KOS, Moodle
B4B01DMA Diskrétní matematika KOS, Moodle
B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky KOS, Moodle
B4B01NUM Numerické metody KOS, Moodle
B6B01LAG Lineární algebra KOS, Moodle
B6B01MAA Matematická analýza KOS, Moodle
B6B01PST Pravděpodobnost a statistika KOS, Moodle
B6B01PRA Statistika a pravděpodobnost KOSMoodle
B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky KOS, Moodle
BD5B01DRN Diferenciální rovnice a numerika KOS, Moodle
BD5B01LAG Lineární algebra KOS, Moodle
BD5B01MA1 Matematická analýza 1 KOS, Moodle
BD5B01MA2 Matematická analýza 2 KOS, Moodle
BD5B01STP Statistika a pravděpodobnost KOS, Moodle

 

Magisterské studium

Kód Název Odkazy
A8M01ADP Algoritmy pro distribuované a paralelní systémy KOS, Moodle
B2M01TIK Teorie informace a kódování KOSMoodle
B4M01MKR Matematická kryptografie KOS, Moodle
B4M01TAL Teorie algoritmů KOS, Moodle

 

Doktorské studium

Některé předměty vypisujeme pouze jednou za 2 roky nebo pokud se sejde alespoň 5 zájemců.

Kód Název Odkazy
XP01EKM Ekonomická matematika KOS
XP01MTP Maticový počet KOS, Moodle
XP01TGR Teorie grafů KOS, Moodle
XP01ZWT Základy waveletvé transformace  
Za obsah odpovídá: doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.